EM-TRAC (European Medical TRaining Center)
EM-TRAC is een medische trainingcentrum die de klant faciliteert door middel van o.a. het aanbieden van ruimtes. Bij EM-TRAC kunnen zowel theoretisch als hands-on onderwijs en trainingen gefaciliteerd worden. Hierdoor is de locatie geschikt voor trainingen vanuit de industrie, medische instellingen en individuele masterclasses op medisch gebied.

Visie, missie en doelstelling
De in een steeds sneller tempo veranderende technische en inhoudelijke mogelijkheden en inzichten in de gezondheidszorg maken het noodzakelijk dat zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en para-medici) continue geschoold en getraind dienen te worden. Zorgvragers hebben het recht op veilige, effectieve en efficiënte gezondheidszorg. De missie van EM-TRAC is het zo optimaal mogelijk faciliteren van de randvoorwaarden van veilig onderwijs. Doelstelling van EM-TRAC is naast het vergroten van

patiëntveiligheid, het optimaliseren van de effectiviteit en de efficiency in de gezondheidszorg door middel van onderwijs en training.

Doelgroep
EM-TRAC faciliteert ruimtes voor een viertal verschillende klantengroepen, namelijk:
. Nationale- en internationale vakverenigingen. Medische industrie. Masterclasses, congressen
. Derden die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van EM-TRAC

EM-TRAC is bedoeld voor medewerkers in de zorg die hun opleiding succesvol hebben afgerond en aan de slag zijn als zorgprofessionals.
. Medische specialisten 
. Device technici

. Paramedici
. Verpleegkundig specialisten 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookie policy. OK